Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,119,987

 Đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thong cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI ở trường ĐHSP Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ; Số: ;Từ->đến trang: tr. 169-171;Năm: 2001
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn