Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,120,001

 Phương thức tiếp tố cấu tạo danh từ chỉ người trong tiếng Nga.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
Nơi đăng: Nội san Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: số 7;Từ->đến trang: tr. 27-34;Năm: 1993
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn