Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,158,641

 Đặc điểm cấu trúc và sắc thái văn hóa của thành ngữ so sánh tiếng Nga trong các tác phẩm của Lép Tôlxtôi
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Dương Quốc Cường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 69;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành ngữ Nga, đậm nét trong ngữ nghĩa, phong phú về cảm xúc, cô đọng về hình tượng và hiệu quả trong phát ngôn do chứa đựng thành tố văn hóa dân tộc Nga. Thành ngữ cho phép nhà văn dùng nó như là phương tiện trên mô tả ý nghĩa, hành động tình cảm của nhân vật, thể hiện mối quan hệ sinh động giữa con người với sự kiện, làm cho tính cách nhân vật cũng như nội dung tác phẩm thêm phong phú. Lép Tôlxtôi đi vào văn học Nga như là nhà sáng tạo ra các thiên tiểu thuyết hoành tráng có một không hai. Ông đã góp phần đưa nền văn học Nga thế kỷ 19 sánh vai cùng với nền văn học Tây Âu. Để hiểu thêm bút lực thiên tài của Lép Tôlxtôi trong việc sử dụng thành ngữ trong các hình tượng tác phẩm văn học, bài báo phân tích các đặc điểm cấu trúc và sắc thái văn hóa của thành ngữ so sánh trong các tác phẩm của Lép Tôlxtôi.
ABSTRACT
Russian idioms, deep in meaning, rich in emotions, concise in images and effective in utterances encompass the cultural elements of the Russian people. Idioms allow the writer to use them as a means to describe the character’s thoughts, actions and sentiments and to manifest the living relationships between humans and events and make the character's personalities as well as the work contents richer. In Russian literature, Leo Tolstoy was considered a master of unmatched and marvelous novels. He made worthy contributions to bringing Russian literature in the 19th century to the same levels of the contemporary European literature. To fully understand the talent of Leo Tolstoy as a great writer in using idioms expressing the images of literary works, the author will make analyses of structural characteristics and cultural nuances of the idioms of comparison in Leo Tolstoy’s works.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn