Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,487

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu văn hoá văn minh Nga. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: Đ2014 - 05 - 34. Năm: 2014. (Mar 7 2018 4:22PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Mã số: Đ2012-05-08. Năm: 2012. (Jan 5 2013 9:47AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: “Các giải pháp trong đào tạo nhằm mở rộng các chuyên ngành và nâng cao chất lượng đào tạo hệ VLVH ở Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Mã số: B2008-ĐN05-14. Năm: 2009. (Apr 29 2011 10:25AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: “Phương thức dịch thành ngữ đánh giá con người trên tư liệu Nga - Việt qua tác phẩm Phục Sinh của L. Tônxtôi”. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Mã số: B2006-ĐN05-07. Năm: 2007. (Apr 29 2011 10:26AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Quan điểm giao tiếp với việc dạy - học kỹ năng viết cho sinh viên khoa tiếng Nga”. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Thành viên: . Mã số: T04-13-14. Năm: 2005. (Apr 29 2011 10:27AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: “Vấn đề sử dụng thành ngữ trong tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tônxtôi”. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Mã số: T01-16-16. Năm: 2003. (Apr 29 2011 10:29AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: “Cấu trúc cụm danh từ tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt”. Chủ nhiệm: Dương Quốc Cường. Mã số: T98-16-11. Năm: 2000. (Apr 29 2011 10:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn