Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,264,685

 “Các giải pháp trong đào tạo nhằm mở rộng các chuyên ngành và nâng cao chất lượng đào tạo hệ VLVH ở Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng”
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Dương Quốc Cường
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2008-ĐN05-14 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn