Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,337,822

 “Phương thức dịch thành ngữ đánh giá con người trên tư liệu Nga - Việt qua tác phẩm Phục Sinh của L. Tônxtôi”
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Dương Quốc Cường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: B2006-ĐN05-07 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn