Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,337,827

 “Quan điểm giao tiếp với việc dạy - học kỹ năng viết cho sinh viên khoa tiếng Nga”
Chủ nhiệm:  Dương Quốc Cường
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T04-13-14 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn