Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,337,855

 “Cấu trúc cụm danh từ tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt”
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Dương Quốc Cường; Thành viên:  
Số: T98-16-11 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn