Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,914

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Nguyễn Đăng Luân
Đề tài: Sự tiếp xúc tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt trong cộng đồng nhân viên du lịch tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Nguyễn Hoàng Phương Trinh
Đề tài: Từ ngữ Phật giáo trong văn học dân gian người Việt

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Nguyễn Thị Linh Phương
Đề tài: Ngôn ngữ quảng cáo trên truyền hình Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ học xã hội

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Trần Thị Thuỳ Trang
Đề tài: Khảo sát và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng từ bình diện ngôn ngữ học xã hội

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Phan Thị Bích Thuận
Đề tài: Đặc trưng ngôn  ngữ và văn hóa của ngôn ngữ CHÁT trong giới trẻ hiện nay
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Khảo sát thành ngữ trên báo An ninh Thế giới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Lê Thị Hoàng Hà
Đề tài:

Vấn đề sử dụng cấu trúc trạng động từ trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của N. Ox-trop-xki và các phương thức truyền đạt chúng từ tiếng Nga sang tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 2004

 2005

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn