Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,090

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết tiếng Nga hiện đại, Các dân tộc Việt Nam, Phương ngữ học, thực hành tiếng Nga, văn học Nga, Văn hóa văn minh Nga, Di sản văn hoá thế giới, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Dân tộc học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ học đối chiếu, Dẫn luận ngôn ngữ, PP luận NCKH
Ngành: Khoa học XHNV
 1982 Sinh viên, học viên cao học  Trường Đại học Ngoại ngữ và các trường thành viên Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn