Dương Tấn Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,150

 
Mục này được 27421 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Tấn Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/06/1988
Nơi sinh: Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Cảm biến, hệ thống điện tử và robotics; Tại: Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France
Dạy CN: Cơ điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tquangbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2011 - Nay: Giảng viên khoa Cơ khí, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng;
- 2013-2014: Thạc sĩ nghiên cứu tại trường Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Cộng hoà Pháp;
- 2014 - Nay: NCS tại trường SUPELEC và trường ENS Cachan, Cộng hoà Pháp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phát điện gió trục đứng, phục vụ cho hộ dân vùng hải đảo.. Tác giả: Dương Tấn Quang, Trần Minh Thông, Trần Xuân Tùy. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Số 12(61), quyển 2. Trang: 131-136. Năm 2012. (Nov 30 2014 5:37AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn