Dương Thị Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,999

 
Mục này được 22716 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Thạch Thang, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thạch Thang, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841325; Mobile: 01216739357
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Năm 2002: Hợp đồng làm việc tại TT Giáo dục thể chất - làm công tác dọn dẹp vệ sinh
  • Năm 2009: Ký hợp đồng lao động với Đại học Đà Nẵng, được Giám đốc TT Giáo dục thể chất giao nhiệm vụ làm công việc dọn dẹp tại trung tâm cho đến nay
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn