Dương Thị Mai Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,663

 
Mục này được 12875 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Mai Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1983
Nơi sinh: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán Đông Hà - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Xanh-Petecbua, Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Ngôn ngữ lập trình C, PHP Kiểm thử phần mềm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường CĐ Công nghệ Thông tin
Điện thoại: 02363667118; Mobile: 0935020683
Email: dtmnga@cit.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7/2010 - 7/2011: Tập sự tại Bộ môn Tin học, Trường CĐ Công nghệ Thông tin
8/2011 - nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn