Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,816

 Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET); Số: vol.11, no.2;Từ->đến trang: 508-518;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn