Trần Thị Minh Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,995,521

 
Mục này được 3480 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Minh Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/05/1987
Nơi sinh: Duy Xuyen, Quang Nam
Quê quán Quang Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh Tế Đối Ngoại; Tại: Khoa Kinh Tế, Đại học quốc gia tp HCM
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 12; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Worms
Dạy CN: Kinh Doanh Quốc Tế
Lĩnh vực NC: Kinh Doanh Quốc Tế, Đa văn hoá, Marketing quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 116 Hà Huy Tập, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 12 năm 2013- Tháng 12 năm 2014: Giảng viên tập sự khoa Thương Mại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Tháng 1 năm 2015 đến nay: Giảng viên thuộc Khoa Thương Mại, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Các học phần giảng dạy: Quản trị đa văn hoá, Kinh doanh quốc tế.
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh doanh quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên chính quy thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  Đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị đa văn hoá
Ngành: Khác
 2015 Sinh viên chính quy đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn