Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,281

 О выборе нулевого приближения в модели взаимодействия частицы с квантовым полем
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Зунг Ван Лы, Феранчук И. Д
Nơi đăng: Вестник БГУ (Belarus); Số: 2(2015);Từ->đến trang: 12-19;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Model for the interaction between particle and scalar quantum field is investigated in the present paper. The conventional perturbation theory leads to the divergent expression for the ground state energy of the system. It is shown in the paper that the both ground state energy and the physical mass of the particle are finite if the zeroth approximation for the state vector of the system is chosen by adequate way.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn