Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,283

 Parametric X-ray radiation in the Smith-Purcell geometry
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: OD Skoromnik, ID Feranchuk, DV Lu
Nơi đăng: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms; Số: 444;Từ->đến trang: 125-134;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We investigate parametric X-ray radiation (PXR) under condition of the extremely asymmetric diffraction, when the ultra-relativistic electron bunch is moving in\textit {vacuum} parallel to the crystal-vacuum interface, close to the crystal surface. This type of geometry coincides with the well known mechanism of generation of radiation, when the self-field of the particle beam interacts with the reflecting metal grating, namely the Smith-Purcell effect. We demonstrate that in this geometry the main contribution is given via a tail region of the beam distribution, which penetrates the crystal and X-rays are radiated along the normal to the crystal surface. We determine the electron beam characteristics, when this phenomenon can be observed. It is essential that in this geometry the majority of electrons does not undergo multiple scattering and consequently the characteristics of the particle beam are not changed, thus allowing the usage of the emitted X-rays for the purpose of beam diagnostics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn