Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,476

 Xây dựng giáo trình Vật lý đại cương III theo chuẩn của Đại học Mỹ nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Hậu; Thành viên:  Nguyễn Thị Mỹ Đức,
Dụng Văn Lữ
Số: T2013-03-09 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Giáo trình này sẽ là một tài liệu quan trọng, bỏ qua rào cản ngôn ngữ nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với chương trình tiên tiến của các trường đại học trên thế giới, và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên.
Giáo trình Vật lý đại cương III theo chuẩn của Đại học Mỹ gồm 2 phần được chia thành 11 chương. Giáo trình này sẽ được dùng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất thuộc các chuyên ngành tự nhiên và kỹ thuật tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng và là tài liệu tham khảo cho sinh viên và giảng viên tại các trường Đại học không chuyên Vật lý.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn