Đặng Văn Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 62390 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Văn Mỹ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/07/1967
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế thương nghiệp; Tại: Khoa Công Thương - Trường Đại học Bách Khoa ĐN
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Cộng hòa Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Quản trị kinh doanh Thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum
Điện thoại: (84) 60.3915889; Mobile: 0935029579
Email: dang.van_my@courrier.uqam.ca; dvanmy@gmail.com;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

* Từ 07/2014: Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
* Từ tháng 09/2012 đến 06/2014: Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

* Từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2012: Phó Phòng Khoa học, Sau
đại học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

* Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2011: Học nghiên cứu sinh Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing chiến lược) tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Rennes (IGR-IAE de Rennes), thuộc Đại học Tổng hợp Rennes 1, Công hòa Pháp.

* Từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2008: Phó Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

* Từ năm 2003 đến 2006: Học và tốt nghiệp Thạc sĩ Nghiên cứu (MBA - Recherche) Ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chiến lược) tại Trường Quản trị Kinh doanh, thuộc Đại học Tổng hợp Quebec của Thành phố Montreal, Canada,

* Từ năm 1997 đến 1998: Học và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành (DESS-CAAE) về Quản trị doanh nghiệp tại Viện Đào tạo quản trị kinh doanh, thuộc Đại học Tổng hợp Nantes, cộng hòa Pháp

* Từ năm 1986 đến 1990: Học và tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp, tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

1/Các môn giảng dạy

+ Kinh tế học quốc tế : Lý thuyết và chính sách
+ Kinh tế thương mại - dịch vụ
+ Quản trị doanh nghiệp thương mại
+ Quản trị lực lượng bán hàng
+ Quản trị thương mại bán lẻ
+ Thương mại điện tử
+ Mô hình kinh doanh
+ Quản trị phân phối
+ Quản trị chuỗi cung ứng
+ Geomarketing
+ Marketing Ngân hàng
+ Marketing chiến lược
+ Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
+ Quản trị marketing
+ Quản trị chiến lược
+ Quảng cáo và khuyến mãi
+ Truyền thông marketing tích hợp

2/ Thâm niên giảng dạy:

+ Giảng viên tập sự từ năm 1990
+ Giảng viên từ năm 1992
+ Giảng viên chính từ năm 2008

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum giai đoạn từ 2011 đến 2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Mã số: KT-11-12. Năm: 2013. (Jan 10 2014 1:25AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển thương hiệu nhà phân phối bán lẻ theo hình thức siêu thị: Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Văn Ngọc Đàn, Trần Doanh Nhân. Mã số: Đ2012-04-15. Năm: 2012. (Jan 11 2013 11:14PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Gia Dũng. Thành viên: TS. Đặng Văn Mỹ. Mã số: Đ2011-01-22. Năm: 2012. (Apr 4 2013 10:28PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển phân phối sản phẩm Thanh long ruột đỏ của Thành phố Kon Tum trên thị trường Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Tổ kinh tế và quản trị. Mã số: KT-05-11. Năm: 2012. (Jan 10 2014 1:23AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đặng Văn Mỹ, (2007), Phát triển Mô hình kinh doanh thực phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: ĐN-2008-14. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:34AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Đặng Văn Mỹ, (2010), Mô hình siêu thị bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước trong điều kiện Hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp , Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ, Mã số: B2008-DN04-33. Chủ nhiệm: Văn Ngọc Đàn. Mã số: B2008-DN04-33. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:34AM)
[7] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2009), Các phân đoạn thị trường và khách hàng của các trung tâm thương mại: nghiên cứu thăm dò. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: TV-2008. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:34AM)
[8] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2010), Les relations cooperatives entre les acteurs du canal marketing: Une etude exploratoire au Vietnam , Le cahier de recherche, IGR-IAE, Universite de Rennes 1, France. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: CREM-31-2010. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:34AM)
[9] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2008), Nâng cao mức độ hài lòng cho các nhóm khách hàng mục tiêu của Trung tâm METRO tại Đà Nẵng , Đề án nghiên cứu thực nghiệm tại Siêu thị Metro. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: MT-2008-02. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:34AM)
[10] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2008), Developpement de la relation cooperative entre les acteurs du canal marketing: Le cas du Vietnam, Projet de recherche, Cahier de recherche, L'universite de Rennes 1, IAE-IGR. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: CREM-22-2008. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:34AM)
[11] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2007), Đổi mới mô hình siêu thị bán lẻ: Trường hợp Bài Thơ Rosa , Đề án nghiên cứu Tư vấn cho Công ty Bài Thơ Rosa. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: BT-2007-05. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:34AM)
[12] Đề tài cấp Thành phố: Trương Bá Thanh, Đỗ Ngọc Mỹ, Đặng Văn Mỹ (2007), Thực trạng và tiềm năng thị trường cho các sản phẩm Nông nghiệp, phi Nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum , Đề án nghiên cứu thực tiễn theo chương trình xóa đói giảm nghèo Miền Trung. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Đặng Văn Mỹ, Đỗ Ngọc Mỹ. Mã số: DAGN-2007. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:34AM)
[13] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2006), ‘’Contribution à létude de la relation coopérative entre les producteurs et les distributeurs des produits alimentaires du Viet nam‘’, Mémoire de fin détude du programme de MBA-Recherche, UQÀM, Canada. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: MBA-8801. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:34AM)
[14] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2003), Mạng lưới Thương mại Đà Nẵng: Cấu trúc và động thái trong quá trình đô thị hóa. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: TV-2003. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:34AM)
[15] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2001), ‘’Mô hình chi phí và vấn đề áp dụng trong các doanh nghiệp thương mại’’,. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: TV-2001. Năm: 2001. (Dec 31 2010 10:34AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển thương hiệu riêng - Trường hợp siêu thị Coopmart. Tác giả: Đặng Văn Mỹ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 128. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 216. Trang: 66-75. Năm 2015. (Feb 3 2016 11:06AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing - Lý thuyết và định hướng nghiên cứu. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 207. Trang: 67-77. Năm 2014.
(Sep 22 2014 10:18PM)
[4]Bài báo: Giải pháp phát triển các hàng hóa mang thương hiệu siêu thị bán lẻ - Trường hợp siêu thị Coopmart Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 122. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối đối với sản phẩm hàng tiêu dùng ở Việt Nam. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 03-2013. Trang: 118-129. Năm 2013. (Aug 5 2014 10:55PM)
[6]Bài báo: Hoàn thiện môi trường kinh doanh theo cách tiếp cận về chỉ số năng lực cạnh tranh - Nghiên cứu tại Kon Tum. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & TS. Đoàn Gia Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 13 (62). Trang: 95-104. Năm 2013. (Apr 4 2013 10:39PM)
[7]Bài báo: Đánh giá của khách hàng về thương hiệu nhà phân phối theo hình thức siêu thị - Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 4 (65) 2013. Trang: 73-80. Năm 2013. (Jan 10 2014 1:57AM)
[8]Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối cho sản phẩm - Trường hợp quả Thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & ThS. Nguyễn Tố Như. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (03) - 2013. Trang: 118-125. Năm 2013. (Jan 10 2014 1:30AM)
[9]Tham luận: Ảnh hưởng của tái cơ cấu kinh tế đến quá trình phát triển kinh tế miền Trung và Tây Nguyên . Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Trang: 145-156. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:47AM)
[10]Tham luận: Đổi mới cơ bản, toàn diện về đào tạo ở trường Đại học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa: cách tiếp cận theo quan điểm mô hình kinh doanh . Tác giả: Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 306-317. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:36AM)
[11]Tham luận: Phát triển siêu thị bán lẻ theo cách tiếp cận về Mô hình kinh doanh . Tác giả: Đặng Văn Mỹ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 318-325. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:40AM)
[12]Tham luận: Phát triển quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing: kết quả nghiên cứu định lượng từ các nhà phân phối . Tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ . Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Hội nhập : Cơ hội và thách thức. Trang: 245-260. Năm 2012. (Nov 29 2012 12:55AM)
[13]Tham luận: Thực tiễn và định hướng nghiên cứu về Hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing . Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2012). Trang: 111-120. Năm 2012. (Nov 29 2012 1:05AM)
[14]Bài báo: PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ BÁN LẺ THEO CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH KINH DOANH. Tác giả: TS. ĐẶNG VĂN MỸ. Tạp chí Khoa học Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12 (61) quyển 3. Trang: 90-99. Năm 2012.
(Apr 4 2013 10:35PM)
[15]Bài báo: 14. Đặng Văn Mỹ (2010), "Khai thác ranh giới thị trường địa lý hiệu năng trong kinh doanh bán lẻ: Cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu thăm dò tại thị trường bán lẻ nước ta", Hội thảo kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 31 2010 10:33AM)
[16]Bài báo: Phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: cơ sở lý thuyết và những định hướng thực tiễn. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện kinh tế Việt Nam. Số: 5. Trang: 31-40. Năm 2011. (Dec 3 2011 1:13AM)
[17]Bài báo: Ranh giới thị trường địa lý hiệu năng trong kinh doanh bán lẻ: cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thăm dò tại thị trường bán lẻ nước ta. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 178-186. Năm 2011.
(Dec 3 2011 1:17AM)
[18]Bài báo: 11. Đặng Văn Mỹ (2010), "Cạnh tranh giữa các loại hình kinh doanh bán lẻ: phương pháp luận và kết quả nghiên cứu thăm dò tại Thị trường Việt Nam", Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:33AM)
[19]Tham luận: 12. Đặng Văn Mỹ (2010), "Phát triển hệ thống Chợ trong quá trình đô thị hóa của các tỉnh Miền Trung: nghiên cứu tại Đà Nẵng", Đô thị hóa ở các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên và những vấn đề Kinh tế xã hội đặt ra, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[20]Bài báo: 13. Đặng Văn Mỹ (2010), "Nghiên cứu đánh giá của Khách hàng vè Mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ: Kết quả nghiên cứu thăm dò tại một số siêu thị bán lẻ tiêu biểu", Hội thảo kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[21]Bài báo: 8. Đặng Văn Mỹ (2010), "Ngành công nghiệp phân phối trong nền kinh tế mới", Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 36. Trang: 141-150. Năm 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[22]Bài báo: 9. Đặng Văn Mỹ (2010), "Phát triển thương hiệu nhà phân phối: định hướng chiến lược khác biệt hóa và con đường phát triển quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất", Tạp chỉ Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:33AM)
[23]Tham luận: 6. Đặng Văn Mỹ (2009), "Quan hệ hợp tác giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối hàng tiêu dùng: nghiên cứu thăm dò", Hội thảo Khoa học Cấp bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, Tháng 4 năm 2009. Tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Liên kết Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[24]Tham luận: 7. Đặng Văn Mỹ (2009), "Định hướng chiến lược và mô hình kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa ở nước ta", Hội thảo phát triển các Tập đoàn kinh tế. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[25]Bài báo: Góp phần nghiên cứu chiến lược hiện diện trên web của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại Thương mại điện tử. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 29. Trang: 110-120. Năm 2008.
(Dec 3 2011 1:24AM)
[26]Bài báo: 1. Đặng Văn Mỹ (1999), ‘’Giải pháp tiêu thụ hàng hóa nông sản trong quá trình Công nghiệp hóa và hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn’’, Hội thảo Khoa học toàn quốc, Đà Nẵng năm 1999. Tác giả: Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Phát triển Công nghiệp Hóa và Hiện đại hóa Miền Trung Tây Nguyên. Số: 1. Trang: 85-99. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF JOINT INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN VIETNAM . Authors: Dang van My & Hoang Van Hai. Conference international in Thai Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 1-15. Year 2013.
(Jan 11 2013 11:25PM)
[2]Presentations: STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF JOINT INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN VIETNAM . Authors: Dang van My & Hoang Van Hai. Conference international in Thai Lan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-15. Year 2012.
(Jan 11 2013 11:26PM)
[3]Article: COOPERATIVE RELATIONSHIPS WITHIN MARKETING CHANNELS: A PROPOSITION OF A MODEL FOR VIETNAM. Authors: Dang Van My & Gerard Cliquet. Revue Francaise du Marketing
marriage affairs open i want an affair
. No: No 237/238. Pages: 9-26. Year 2012.
(Jan 11 2013 11:05PM)
[4]Presentations: Relation cooperative between actors of marketing channel: research exploratoire in Vietnam. Authors: Đặng Văn Mỹ. Actes du Colloque international a Hanoi. Year 2011. (Sep 24 2011 5:19AM)
[5]Presentations: Development of relationship in marketing channel: a cas of Vietnam. Authors: Đặng Văn Mỹ, Gerard Cliquet. Communication pour le Colloque Internation E. Thil pour Le Commerce et La Distribution, Roubaix - France, 22-23 septembre 2011, France. Pages: 56-73. Year 2011. (Sep 15 2011 5:41PM)
[6]Article: Business model: theorical, caracteristics and orientation of development for supermarket of retail. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 43. Pages: 35-44. Year 2011.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[7]Article:

ECONOMIC GROUP: STRATEGIC ORIENTATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

.
Authors: Đặng Văn Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 40. Pages: 206-214. Year 2010.
(Dec 31 2010 10:33AM)
[8]Article: Etude of relationships between productor and distributor. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 28. Pages: 63-72. Year 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
[9]Article: Strategy of enterprise for le site web in the air commerce. Authors: Đặng Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 29. Pages: 35-43. Year 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 3 2016 11:08AM)(Jan 10 2011 9:57PM)(Dec 31 2010 10:33AM)(Dec 31 2010 10:33AM)
[1]Quản trị thương mại bán lẻ Chủ biên: TS. Đặng văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[2]Les relations cooperatives dans les canaux de marketing Chủ biên: TS. Đặng Văn Mỹ. Nơi XB: European publication en Francaise. Năm 2013.
[3]Quản trị lực lượng bán hàng Chủ biên: Đỗ Ngọc Mỹ. Đồng tác giả:

Đặng Văn Mỹ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt nam. Năm 2012.

[4]Kinh tế thương mại - dịch vụ Chủ biên: Đặng Văn Mỹ. Đồng tác giả: Phan Trọng An. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Cang
Đề tài: Nghiên cứu tác động của TQM đến lợi thế cạnh tranh với vai trò trung gian của thành tích đổi mới - Trường hợp các doanh nghiệp FDI Nhật bản tại Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Lê Thị Kim Ánh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng - Trường hợp thị trường máy tính bảng tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Nguyễn Thị Lệ Quyên
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum

 2015

 2015

[4]Nguyễn Thị Tuyết Phương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động - Nghiên cứu tại Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Lê Văn Đức
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức lực lượng bán Bảo hiểm tại Công ty TNHH MTV bảo hiểm Prudential - Chi nhánh Gia lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum

 2013

 2014

[6]Đặng Lê Minh Thu
Đề tài: Chiến lược marketing cho sản phẩm Thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Thần Nông - Thành phố Kon Tum trên thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Nguyễn Thị Kiều
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum

 2014

 2014

[8]Hoàng Thị Chín
Đề tài: Tác động của xuất xứ quốc gia đến hành vi cá nhân trong quyết định mua xe máy Nhật bản lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu từ Nhật bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Chu Thị Phương Thảo
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh của siêu thị coopmart Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Nguyễn Đức Tấn
Đề tài: Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại Siêu thị Coopmart Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Thi Hồng Tuấn
Đề tài: Giải pháp phát triển nhãn hàng riêng của siêu thị bán lẻ - Trường hợp siêu thị COOPMART Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
 Khen thưởng
[1]  * Bằng khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế và QTKD – Giải ba Nghiên cứu khoa học sinh viên – Năm 2001.. Năm: .
[2]  * Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên – Bộ giáo dục và Đào tạo – Năm 2001. . Năm: .
[3]  * Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu "Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm 2001).. Năm: .
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn