Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 1. Đặng Văn Mỹ (1999), ‘’Giải pháp tiêu thụ hàng hóa nông sản trong quá trình Công nghiệp hóa và hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn’’, Hội thảo Khoa học toàn quốc, Đà Nẵng năm 1999.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Phát triển Công nghiệp Hóa và Hiện đại hóa Miền Trung Tây Nguyên; Số: 1;Từ->đến trang: 85-99;Năm: 1999
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn