Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,404

 5. Đặng Văn Mỹ (2008), "Chiến lược định vị trên web của các doanh nghiệp Việt nam trong thời đại Thương mại điện tử", Tạp chi Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 29, tháng 12
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 29;Từ->đến trang: 35-43;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn