Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 6. Đặng Văn Mỹ (2009), "Quan hệ hợp tác giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối hàng tiêu dùng: nghiên cứu thăm dò", Hội thảo Khoa học Cấp bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, Tháng 4 năm 2009.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Cấp bộ về Liên kết Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn