Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 10. Đặng Văn Mỹ (2010), "Mô hình kinh doanh: cơ sở lý thuyết, những đặc trưng và định hướng phát triển đối với siêu thị bán lẻ", Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 43;Từ->đến trang: 35-44;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn