Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,362

 12. Đặng Văn Mỹ (2010), "Phát triển hệ thống Chợ trong quá trình đô thị hóa của các tỉnh Miền Trung: nghiên cứu tại Đà Nẵng", Đô thị hóa ở các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên và những vấn đề Kinh tế xã hội đặt ra, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn