Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,767

 13. Đặng Văn Mỹ (2010), "Nghiên cứu đánh giá của Khách hàng vè Mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ: Kết quả nghiên cứu thăm dò tại một số siêu thị bán lẻ tiêu biểu", Hội thảo kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn