Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,744

 14. Đặng Văn Mỹ (2010), "Khai thác ranh giới thị trường địa lý hiệu năng trong kinh doanh bán lẻ: Cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu thăm dò tại thị trường bán lẻ nước ta", Hội thảo kinh tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn