Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,515

 Giải pháp tổ chức kênh phân phối cho sản phẩm - Trường hợp quả Thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ & ThS. Nguyễn Tố Như
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: 3 (03) - 2013;Từ->đến trang: 118-125;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn