Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp phát triển các hàng hóa mang thương hiệu siêu thị bán lẻ - Trường hợp siêu thị Coopmart Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ*
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 122;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển thương hiệu nhà phân phối bán lẻ nói chung và phát triển các hàng hóa mang thương hiệu siêu thị bán lẻ đã và đang trở thành xu thế cạnh tranh mạnh mẽ của các tổ chức kinh doanh bán lẻ. Nghiên cứu này thực hiện việc phân tích quá trình phát triển các hàng hóa mang thương hiệu COOPMART với các chính sách kinh doanh cho phổ hàng hóa đặc trưng này. Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích tình hình kinh doanh và xử lý ý kiến đánh giá của khách hàng, rút ra những ưu và nhược điểm của việc phát triển phổ hàng mang thương hiệu siêu thị. Kết quả nghiên cứu thể hiện tính chiến lược của siêu thị trong phát triển các hàng hóa mang thương hiệu riêng, cho phép đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và phát triển các hàng hóa mang thương hiệu siêu thị một cách hiệu quả.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Developing brand retail distributors in general and the development of branded goods retail for supermarkets has become the trend of the strong competition for organized retail business in the context of development trends of modern distribution industry. On the basis of the theory of developed brand distributors, this study will analyze the development of branded goods of the supermarket Coopmart with common policies for commodity trading characteristics. On the basis of using synthetic methods of business analysis and process of feedbacks from customers, drawn to the advantages and disadvantages of developing a common brand stores and supermarkets, the study results show the strategy of development supermarkets with their own brand goods. This will enable us to propose solutions to improving and developing branded merchandise stores efficiently.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn