Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh Marketing - Lý thuyết và định hướng nghiên cứu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Văn Mỹ
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 207;Từ->đến trang: 67-77;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tổng hợp các trường phái lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực marketing, bài viết đã rút ra những thành tựu và hạn chế nhất định. Từ các trường phái lý thuyết nghiên cứu về hiệu năng của mối quan hệ, trên cơ sở sử dụng quan điểm marketing, nghiên cứu này cho phép tổng hợp bức tranh về quan hệ trao đổi, hiệu năng quan hệ trao đổi và hợp tác giữa các thành viên trong kênh marketing. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề không chỉ cho các nhà nghiên cứu định hướng nghiên cứu trong tương lai mà còn giúp ích cho các nhà quản lý vận dụng trong thực tiễn kinh doanh.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
This article summarizes the theoretical traditions of empirical research on performance exchange relationship between the members of the marketing channel. Through the process of analyzing and evaluating the results of experimental studies carried out by experts in the field of marketing research, the article draws achievements and its limitations. From the school of theoretical studies on the relationship of performance on the basis of using marketing perspective, this study allows composite picture of the exchange, the exchange efficiency and cooperation between members of the marketing channel. The study results do not only premise for the research-oriented research in the future, but also helps managers to use in business practice.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn