Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,830,200

 Phát triển thương hiệu nhà phân phối bán lẻ theo hình thức siêu thị: Nghiên cứu tại Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription sa
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Văn Ngọc Đàn, Trần Doanh Nhân
Số: Đ2012-04-15 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

Xây dựng mô hình lý thuyết về phát triển thương hiệu nhà phân phối bán lẻ theo hình thức siêu thị. Thông qua nghiên cứu thực tế tại các siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng và điều tra khách hàng, nghiên cứu chỉ ra mô hình chiến lược cho phép phát triển thương hiệu đối với các siêu thị bán lẻ.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn