Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,830,810

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum giai đoạn từ 2011 đến 2020
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  Tổ Kinh tế
Số: KT-11-12 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
marriage affairs open i want an affair

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn