Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,670

 Đặng Văn Mỹ (2006), ‘’Contribution à létude de la relation coopérative entre les producteurs et les distributeurs des produits alimentaires du Viet nam‘’, Mémoire de fin détude du programme de MBA-Recherche, UQÀM, Canada.
walgreens prints coupons prescription coupon ca
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: MBA-8801 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn