Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,833,227

 Đặng Văn Mỹ, (2007), Phát triển Mô hình kinh doanh thực phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: ĐN-2008-14 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn