Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,877

 Đặng Văn Mỹ, (2007), Đổi mới mô hình siêu thị bán lẻ: Trường hợp Bài Thơ Rosa , Đề án nghiên cứu Tư vấn cho Công ty Bài Thơ Rosa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: BT-2007-05 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn