Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,936

 Đặng Văn Mỹ, (2008), Nâng cao mức độ hài lòng cho các nhóm khách hàng mục tiêu của Trung tâm METRO tại Đà Nẵng , Đề án nghiên cứu thực nghiệm tại Siêu thị Metro.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: MT-2008-02 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn