Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,823,437

 Đặng Văn Mỹ, (2008), Developpement de la relation cooperative entre les acteurs du canal marketing: Le cas du Vietnam, Projet de recherche, Cahier de recherche, L'universite de Rennes 1, IAE-IGR
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  
Số: CREM-22-2008 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn