Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,690

 Đặng Văn Mỹ, (2009), Các phân đoạn thị trường và khách hàng của các trung tâm thương mại: nghiên cứu thăm dò.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  
Số: TV-2008 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn