Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,018,288

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Cang
Đề tài: Nghiên cứu tác động của TQM đến lợi thế cạnh tranh với vai trò trung gian của thành tích đổi mới - Trường hợp các doanh nghiệp FDI Nhật bản tại Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Lê Thị Kim Ánh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng - Trường hợp thị trường máy tính bảng tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Nguyễn Thị Lệ Quyên
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum

 2015

 2015

[4]Nguyễn Thị Tuyết Phương
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động - Nghiên cứu tại Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Lê Văn Đức
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức lực lượng bán Bảo hiểm tại Công ty TNHH MTV bảo hiểm Prudential - Chi nhánh Gia lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum

 2013

 2014

[6]Đặng Lê Minh Thu
Đề tài: Chiến lược marketing cho sản phẩm Thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Thần Nông - Thành phố Kon Tum trên thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Nguyễn Thị Kiều
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum

 2014

 2014

[8]Hoàng Thị Chín
Đề tài: Tác động của xuất xứ quốc gia đến hành vi cá nhân trong quyết định mua xe máy Nhật bản lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu từ Nhật bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Chu Thị Phương Thảo
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh của siêu thị coopmart Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Nguyễn Đức Tấn
Đề tài: Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại Siêu thị Coopmart Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Thi Hồng Tuấn
Đề tài: Giải pháp phát triển nhãn hàng riêng của siêu thị bán lẻ - Trường hợp siêu thị COOPMART Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn