Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,067

[1]  * Bằng khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế và QTKD – Giải ba Nghiên cứu khoa học sinh viên – Năm 2001.. Năm: .
[2]  * Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên – Bộ giáo dục và Đào tạo – Năm 2001. . Năm: .
[3]  * Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu "Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm 2001).. Năm: .
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn