Đặng Văn Riền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,574

 
Mục này được 2916 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Văn Riền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/05/1960
Nơi sinh: Thái Bình.
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Đại số, Giải tích, Toán sơ cấp, Phương pháp dạy–học Toán, Toán chuyên đề.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733291; Mobile: 0905069999
Email: dvrieng@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng; Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1983–1994). Giảng viên Khoa Toán–Tin, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn