Đàm Văn Thọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25857 lượt người xem
Họ và tên:  Đàm Văn Thọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/05/1970
Nơi sinh: Xuân Hòa - Thanh Khê - Đà Nẵng
Quê quán Xuân Đán - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hội họa; Tại: Đại học Nghệ thuật Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Hội họa; Tại: Đại học nghệ thuật - Đại học Huế
Dạy CN: Giáo dục Tiểu học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD tiểu học- mầm non, trường ĐHSP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733289; Mobile: 0905529789
Email: thovandam@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giáo viên Cung văn hoá thiếu thi TP Đà Nẵng (1998–1999). Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam (1999–2000). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2001 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn