Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,595,005

 PHÂN TÍCH HÀNH VI SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU CỦA NÔNG HỘ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TĂNG TRƯỞNG XANH: NGHIÊN CỨU TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 102;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xem xét hành vi sử dụng thuốc trừ sâu của hộ nông dân trên địa bàn huyện Điện Bàn. Hành vi sử dụng thuốc trừ sâu của nông hộ được phân tích trên 3 giai đoạn: Giai đoạn quyết định mua, giai đoạn sử dụng và giai đoạn sau khi sử dụng thuốc trừ sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của người nông dân chưa thực sự đầy đủ và chính xác về quy trình cũng như tác hại của việc sử dụng thuốc trừ sâu. Chính vì thế, việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy trình còn phụ thuộc vào những nguyên nhân như sự hấp dẫn của lợi ích kinh tế, bất cập trong việc tuyên truyền. Để khắc phục được thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu, nhà nước cần có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người nông dân, đẩy mạnh thực hiện các chính sách khuyến nông cũng như quản lý hặt chẽ hơn nữa việc bán thuốc trừ sâu.
ABSTRACT
This research investigates farmers’ behavior of using insecticide in Dien Ban district, Quang Nam Province. This pattern is analyzed based on three stages: Insecticide purchase, insecticide use and insecticide post-use. The research result shows that the farmers’ awareness of how to use insecticide and its impacts is not really sufficient and accurate. Not following instructions while using insecticides depends on some factors such as the attraction of economic benefits, inadequacies in propagandizing. In order to tackle the problems in using insecticides, the local authorities need to find solutions so as to raise the farmer's awareness, promote implementation of agricultural policies and better control insecticide sale.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn