Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,595,075

 Phát triển lực lượng lao động trong thời đại mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 112;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gần 25 năm từ khi tiến hành đổi mới, giáo dục đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy thay đổi cơ cấu kinh tế. Trong tương quan so sánh với các nước láng giềng (Lào, Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc), phần lớn lực lượng lao động trẻ Việt Nam có kỹ năng đọc, viết, tính toán cao hơn các nước khác. Tuy nhiên, người lao động Việt vẫn không nhận được sự hài lòng và đánh giá cao từ phía các doanh nghiệp. Năm 2013, tỉ lệ thất nghiệp là 1,9%, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) là 5,95%, đặc biệt có có đến 101.000 sinh viên thất nghiệp có bằng đại học, cho thấy thực trạng thiếu hụt kỹ năng của người lao động đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Bài viết sau cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng lao động của Việt Nam dựa trên số liệu tổng hợp từ “Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2014” của Ngân hàng thế giới – World Bank (WB) được công bố vào tháng 11 năm 2013 và một số tài liệu khác.
ABSTRACT
Nearly 25 years after renovation, Vietnam's economy has made tremendous changes in the structure of labor--from agriculture to wage labor. In correlation with the neighboring nations (Laos, Thailand, Myanmar, South Korea), Vietnam’s workforce had skills of reading, writing, calculating higher than other countries’, including the countries which are more developed than Vietnam. However, Vietnamese workers has not yet received satisfaction and high appreciation from domestic and foreign enterprises. In 2013, the unemployment rate indicated the situation of shortage of skilled workers. The following article will provide an overview of the current status of the Vietnamese labor force based on the data compiled from "Vietnam Development Report in 2014" issued by the World Bank (WB) in November, 2013 and some other materials.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn