Trương Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,995,321

 
Mục này được 7769 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Linh Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/04/1978
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 810425; Mobile: 0905232595
Email: giangtl@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn