Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,175,421

 Cytotoxic components from the leaves of Erythrophleum fordii induce human acute leukemia cell apoptosis through caspase 3 activation and PARP cleavage
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuong Hien Thi Vo , Thuy Duong Thi Nguyen , Hoa Thanh Tran , Yen Nhi Nguyen , Minh Thu Doan , Phi Hung Nguyen , Giang Thi Kim Lien , Dao Cuong To , Manh Hung Tran
Nơi đăng: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters; Số: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960894X20307848?via%3Dihub&zarsrc=30&utm_sou;Từ->đến trang: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/;Năm: 2020
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn