Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,575

 Nghiên cứu quy trình tổng hợp chất trung gian methyl 3-(N-hydroxycarbamimidoyl) benzoate làm nguyên liệu tổng hợp thuốc ataluren (translarna) dùng điều trị bệnh loạn dưỡng cơ duchenne
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Quân, Đào Đức Thiện, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trịnh Thị Thủy, Hà Xuân Anh, Giang Thị Kim Liên
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: T.57, số 6E12;Từ->đến trang: trang 1-4;Năm: 2019
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn