Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,860

 Khảo sát một số hoạt tính sinh học của dịch chiết rễ cây mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) thu hái ở vùng núi huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Khánh Hà, Trương Thị Minh Hạnh, Giang Thị Kim Liên, Mai Thị Phương Chi, Trần Thị Phương Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Số: Kỳ 1, số 5;Từ->đến trang: trang 56-61;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn