Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,797

 Chemical constituents of ethyl axetate extract from Schefflera hypoleuca (Kurz) Hamrs leaves, Journal of science and technology
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Hùng Cường
Nơi đăng: University of Danang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 4(45), Vol 1;Từ->đến trang: 128-132;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn