Ngô Thị Lưu Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,793

 
Mục này được 287 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Lưu Hải
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/08/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Châu-Duy Xuyên-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Trung; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 20; Chuyên ngành: Ngôn ngữ-ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nhật
Địa chỉ liên hệ: 169/12 Phan Thanh, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699326; Mobile: 0905226928
Email: ntlhai@ufl.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Những khó khăn của sinh viên khoa tiếng Trung khi học kết cấu động tân động từ li hợp. Tác giả: Ngô Thị Lưu Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 55. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn