Trần Thanh Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15280 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/04/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Quế Hiệp - Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  QTKD Thương Mại; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: K 239/27 Dũng Sĩ Thanh Khê, Tổ 52, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê. Tp.ĐN
Điện thoại: 0236.3849324; Mobile: 0917.789.169
Email: haitt@ac.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn